เวิร์คช็อป

ลูกค้า APEX เยี่ยมชม

โรงงาน CO2

โรงงานเครื่องมาร์คกิ้ง

โรงงานเครื่องแกะสลัก

โรงงานเครื่องรัดขอบ

โรงงานไฟเบอร์

โรงงานเครื่องเลเซอร์

โรงงานเจาะแถว

กำลังโหลดและขนถ่ายโรงงาน

โรงงานสี่แกน

017

โรงงานเลื่อย Pushtable

013

โรงงานมีดสั่น